Vizita pastorala a Înaltpreasfințitului Mitropolit Nicolae la Parohia Sfânta Treime din Philadelphia

În zilele de 23 și 24 noiembrie 2019, enoriașii Parohiei Ortodoxe Române Sfânta Treime din Philadelphia au avut bucuria și onoarea de a-l avea în mijlocul lor pe  Înaltpreasfințitul Părinte NICOLAE CONDREA, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii și Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor Două Americi. Vizita anuală a Înaltpreasfinției Sale a însemnat o mângâiere de care enoriașii de la Philadelphia s-au bucurat cu atât mai mult cu cât – din pricina programului extrem de încărcat și a distanțelor mari – Înaltpreasfinția Sa ajunge mai rar la Philadelphia.

Sâmbătă seara, 23 noiembrie, Înaltul Ierarh a prezidat soborul pan-ortodox al preoților care au săvârșit Vecernia Mare. Înafară de cei doi preoți ai bisericii, Pr. Paroh Nicolai Buga și Pr. Timotei Avram, au mai slujit încă doi preoți: Părintele Emmanuel Pratsinakis, un vechi prieten al comunității noastre,  și Părintele Arhimandrit Hristofor Grecu. După otpust, Părintele Mitropolit a dăruit bisericii o frumoasă icoană a Sfântului Irodion de la Lainici, de curând canonizat și inclus în sinaxarul Bisericii prin hotărârea Sfântului Sinod. Credincioșii prezenți au avut ocazia să se închine la moaștele Sfântului Irodion și să primească în dar câte o iconiță a Sfântului. Seara s-a încheiat cu o agapă frățească pregătită de ce două preotese ale parohiei noastre, doamnele Rodica Buga și Simona Avram. La cină, au continuat, discuțiile pe care Înaltul le-a purtat înainte de Vecernie cu membrii Consiliului Parohial, de data aceasta însă într-o atmosferă mai puțin oficială.

A doua zi, Duminică, 24 noiembrie, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească alături de cei doi preoți ai bisericii. La sfârșitul Sfintei Liturghii, în cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tălmăcit pericopa evanghelică a zilei (Luca 18: 18-27) despre convorbirea Mântuitorului cu dregătorul bogat care venise să-L întrebe ce trebuie să facă pentru a moșteni viața veșnică. Înaltpreasfinția Sa a subliniat împortanța împlinirii poruncilor, ca o condiție a moștenirii vieții veșnice, arătând că Sfântul Cuvios Irodion cel Nou se numără printre acei care, dorind să fie desăvârșiți, s-au desprins de grija pentru bunurile materiale și, împlinind cuvântul Mântuitorului „Vino de-mi urmează Mie!” (Lc.18: 22), a intrat în mănăstire, primind votul sărăciei, alături de cel al fecioriei și ascultării, și devenind astfel ucenicul Sfântului Calinic de la Cernica și, apoi, chiar duhovnicul acestuia. În contextul apropiatei sărbători naționale, prezentarea pe scurt a vieții și minunilor acestui sfânt cuvios a avut un efect deosebit asupra ascultătorilor, cărora iscusitul predicator le-a reamintit ˗˗ cu o deosebită măiestrie oratorică și cu multă delicatețe ˗˗ că noi, românii, suntem chemați mai mult ca oricând să ne mărturisim credința nu atât prin vorbe, cât mai ales prin împlinirea poruncilor și prin faptele bune. Înaltpreasfinția Sa ne-a îndemnat pe toți să nu ne lăsăm acaparați de noua ideologie materialistă și secularistă, ci să ne amintim de îndemnul Mântuitorului de a-L urma, neuitând că toate bunurile pământeși sunt perisabile, doar credința și faptele bune  constituindu-se în bucurii duhovnicești care ne dau nădejdea moștenirii vieții veșnice.  

Ziua s-a încheiat cu masa festivă oferită de Parohia Sfânta Treime în onoarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Nicolae. A fost un bun prilej pentru credincioșii noștri să primească binecuvântarea Părintelui Mitropolit, iar pentru  membrii Consiliului Parohial să se întrețină cu Înaltul oaspete, într-o atmosferă de aleasă bucurie și de dragoste creștinească.

A consemnat,

Pr. Paroh Nicolai Buga

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *