Vizita pastorala a Înaltpreasfințitului Mitropolit Nicolae la Parohia Sfânta Treime din Philadelphia

În duminica rusaliilor, 20 iunie 2021, înaltpreasfințitul arhiepiscop și mitropolit nicolae a fost oaspetele parohiei ortodoxe române sfânta treime din philadelphia, pa. Vizita eminenței sale a fost prilejuită de hramul bisericii, dar și de sărbătorirea ieșirii la pensie a Părintelui Profesor Nicolai Buga, parohul bisericii.

Evenimentul la care ne referim a început, de fapt, încă de sâmbătă 19 iunie, când un număr impresionant de preoți din Protopopiatul de Est al Statelor Unite, în frunte cu Părintele Protopop Daniel Adrian Ene, secretarul Consiliului Eparhial, au sosit la Philadelphia pentru a-și lua rămas bun de la Părintele Buga, unul dintre decanii de vârstă ai Arhiepiscopiei.

In Duminica Rusaliilor, Înaltpreasfințitul Mitropolit Nicolae. Părintele Mitropolit a prezidat soborul preoților slujitori care au săvâșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Pe lângă Părintele Nicolai și părintele Timotei, cei doi preoți ai bisericii, și Părintele Petru Bogdan, diaconul nostru, la această sfântă slujbă ne-a onorat cu prezența Părintele Gregory Winsky, fostul paroh al Bisericii Sfântul Arhanghel Mihail din Philadelphia.

Înaltpreasfinția Sa a rostit cu o predică plină de învățături alese despre semnificația Pogorârii Sfântului Duh. Comentând episodul relatat de Sf. Apostol Luca în capitolul al doilea din Faptele Apostolilor, IPS Sa a arătat că mesajul rostit la Cincizecime de Sfântul Apostol Petru a fost plin de un neașteptat curaj. Cel care, asemenea celorlalți ucenici ai Domnului, stătuse ascuns, de frica iudeilor, avea acum îndrăzneala să le spună evreilor adunati la Ierusalim din toată Palestina și din diasporă, că L-au răstignit pe Mesia pe care Îl așteptau. Puterea cu care era rostit acest cuvânt avea să-i pătrundă la inimă pe mulți evrei, care aveau să se boteze atunci și să se adauge Bisericii. Înaltpreasfințitul Mitropolit a arătat că aceeași întrebare ar trebui să ne-o punem și noi. Să ne amintim mereu că atunci, la Cincizecime, s-a întemeiat Biserica lui Hristos și că, de atunci, Biserica oferă tuturor șansa mântuirii și a intrării în Împărăția Cerurilor. Răspunsul la întrebarea despre cum să primim și noi darurile Sfântului Duh îl găsim în învățătura și practica Sfântei Biserici. De 2000 de ani, duminică de duminică, urmașii Sfinților Apostoli, episcopii și preoții, săvârșesc Sfânta Liturghie și ne cheamă să ne curățim sufletele prin Taina Pocăinței, pentru ca, apoi, să ne împărtășim cu Trupul și cu Sângele Domnului, pentru ca, astfel, să putem cânta și noi:"Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc; am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi."

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *