AROLA

Reuniunea Doamnelor Auxiliare (AROLA) este organizaţia doamnelor ortodoxe din parohia noastră.

Misiunea

  • Sprijinirea activității Consiliului Parohial şi eforturilor întregii comunităţi de propăşire spirituală şi materială a bisericii.
  • Încurajarea participării comunităţii ortodoxe române la slujbele bisericii şi la activităţile parohiei.
  • Păstrarea şi promovarea credinţei ortodoxe, a tradiţiilor şi obiceiurilor poporului român şi perpetuarea valorilor familiei creştine, conform doctrinei, canoanelor, disciplinei, și practicii cultice ale Bisericii Ortodoxe.
  • Organizarea şi promovarea acţiunilor de strângere de fonduri pentru sprijinirea bisericii sau cu scop caritabil, în vederea ajutorării celor săraci, a persoanelor în vârstă, bolnavilor, orfanilor, văduvelor și a altora în trebuință.

Comitetul de coordonare

Comitetul de conducere al organizaţiei AROLA se alege o dată la doi ani, în luna ianuarie, cu ocazia alegerii Consiliului Parohial.

Componența actuală a Comitetul organizaţiei AROLA a Parohiei Sfânta Treime din Philadelphia este:

  • Preoteasa Rodica Buga, Preşedintă
  • Marioara Dragomir, Vicepreşedintă
  • Cristina Anca David, Secretară
  • Gianina Grapini, Casieră

Îndrumătorul spiritual al organizaţiei AROLA este preotul paroh Nicolai Buga.

Membrie

Orice femeie care este membră în bună rânduială a parohiei noastre, poate face parte din organizația AROLA.

Prin “membru în bună rânduială” al unei biserici ortodoxe se înţelege o persoană botezată şi/sau creştinată, conform ritului Bisericii Ortodoxe, ce participă la slujbele şi activităţile parohiei, plăteşte datoriile financiare faţă de parohie şi sprijină eforturile congregaţiei de propăşire spirituală şi materială a bisericii.

Fiecare membră a organizaţiei AROLA plătește anual membria în valoarea desemnată de organizaţie, conform necesitaţilor ei bugetare. Din această sumă, se remite Organizaţiei Generale AROLA o membrie anuală, stabilită de Consiliul de conducere AROLA, cu aprobarea Arhiepiscopului. Membria este plătibilă de la 1 ianuarie în fiecare an.