Reuniunea Doamnelor Auxiliare

Reuniunea Doamnelor Auxiliare (AROLA) este organizaţia doamnelor ortodoxe din parohia noastră.

Misiunea

Comitetul de coordonare

Comitetul de conducere al organizaţiei AROLA se alege o dată la doi ani, în luna ianuarie, cu ocazia alegerii Consiliului Parohial.

Componența actuală a Comitetul organizaţiei AROLA a Parohiei Sfânta Treime din Philadelphia este:

The spiritual director of the organization is Fr. Timotei Avram, the parish pastor.

Membrie

Orice femeie care este membră în bună rânduială a parohiei noastre, poate face parte din organizația AROLA.

Prin “membru în bună rânduială” al unei biserici ortodoxe se înţelege o persoană botezată şi/sau creştinată, conform ritului Bisericii Ortodoxe, ce participă la slujbele şi activităţile parohiei, plăteşte datoriile financiare faţă de parohie şi sprijină eforturile congregaţiei de propăşire spirituală şi materială a bisericii.

Fiecare membră a organizaţiei AROLA plătește anual membria în valoarea desemnată de organizaţie, conform necesitaţilor ei bugetare. Din această sumă, se remite Organizaţiei Generale AROLA o membrie anuală, stabilită de Consiliul de conducere AROLA, cu aprobarea Arhiepiscopului. Membria este plătibilă de la 1 ianuarie în fiecare an.