Restaurare

Iunie 2015

Misiunea noastră

În 2015, comunitatea noastră va aniversa Bicentenarul clădirii bisericii “Sfânta Treime”.

Evenimentul ne oferă ocazia de a medita asupra datoriei comunităţii noastre de a restaura această biserică şi de a-i păstra frumuseţea - "podoaba Casei Tale" (Psalmi 93:5), cum spune rugăciunea de la Sfânta Liturghie.

Convingerea noastră este că avem datoria de a oferi istoria și arhitectura acestei biserici generațiilor viitoare. Dorim să oferim copiilor, nepoţilor și strănepoţilor noștri un loc de închinare, unde să poată învăţa să prețuiască credința ortodoxă moștenită de la strămoșii lor și să fie mândri de rădăcinile lor româneşti.

Am dorit să restaurăm şi să înfrumuseţăm acest lăcaş, nu numai pentru noi, românii, ci şi pentru întreaga comunitate a celor ce locuiesc în Northern Liberties, căreia vrem să-i oferim acum un lăcaş a cărui frumuseţe arhitecturală nu numai că am păstrat-o, dar am şi sporit-o, un monument istoric care să rămână un reper arhitectural important pentru orașul Philadelphia. Este modul nostru de a exprima recunoștința pentru darul primit în urmă cu aproape o sută de ani, când bunicilor noştri li s-a spus «Bun venit! » în această biserică în care ei s-au putut închina. Dorim să întoarcem acum bucuria darului care ni s-a făcut acum o sută de ani. Cu ajutorul membrilor noştri şi cu sprijinul unor sponsori, donatori și binefăcători, care împărtășesc viziunea noastră, ne vom îndeplini visul nostru de a păstra acest monument, care tezaurizează 200 de ani de istorie națională și locală. De-a lungul anilor, el le va povesti istoria eforturilor noastre.

Proiectul de restaurare

Odată cu sosirea, la 1 decembrie 2006, a părintelui Nicolai Buga, beneficiind de un match-grant de la Fundaţia Partners for Sacred Places, obţinut prin strădania unui comitet de restaurare condus de dna Maria Tănase, au fost realizate importante lucrări de reparaţii la zidurile exterioare şi la ferestrele bisericii. A fost deasemenea proiectat şi realizat sistemul de alarmă contra incendiilor.

Încurajaţi de generozitatea familiei sopranei Geogeta Stoleriu şi a soţului său, regretatul Ing. Sorin Stoleriu, am reuşit să înlocuim uşile deteriorate de la intrarea principală a bisericii cu altele noi, de stejar, lucrate de dl Ioan Pop.

Besides the match-grant from PSP, we have also received grants from the Templeton Foundation, the Virginia H. Farah Foundation and from other foundations and private donors. Important and critical repairs have been accomplished over recent years, with the support of our small but growing congregation, encouraged by our active and experienced priest.

Am trecut apoi la consolidarea fundaţiei şi a zidurilor Sălii de Festivităţi. Sub directa supraveghere şi coordonare a dlui Costel Mateiuc, in calitate de contractor, au fost executate lucrări subterane de cămăşuire şi subzidire a fundaţiei (underpinning), precum şi de refacere a unor porţiuni întregi de zid, pe laturile de Est şi de Sud. Ulterior, prin efortul unei echipe conduse de dl Vasile Berla, interiorul Sălii de Festivităţi a fost remodelat, plafonul retencuit şi vopsit, iar pereţii fiind lambrisaţi de dl Ioan Pop. Scena a fost dotată cu o cortină de catifea. Pentru aceste lucrări, am beneficiat de un grant obţinut de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin efortul comitetului parohial şi al preotului paroh Nicolai Buga.

Prioritatea rămânea, totuşi, restaurarea interiorului bisericii, însă costurile mari ale reparaţiilor capitale, care urmau să fie începute, ne paralizau orice elan. Bunul Dumnezeu a rânduit ca temerile noastre că nu vom avea bani pentru aceste lucrări să se atenueze printr-un dar neaşteptat primit din partea Parohiei Sfânta Maria din Elmhurst, New York, prin bunăvoința consiliului ei parohial: un iconostas din lemn, sculptat în stil românesc. Biserica noastră fiind mai mare decât cea din Elmhurst, pentru a corespunde dimensiunilor ei, iconostasul trebuia completat. Lucrarea a fost executată de domnul inginer Ioan Pop. Ea a presupus luni de zile de muncă minuţioasă de sculptare a lemnului, cu talent şi pricepere, în aşa fel încât să nu se observe diferenţe între iconostasul original şi adaosul, care i-a dublat practic dimensiunile inițiale. Urmează ca, în curând, noul iconostas să fie instalat în biserica renovată. Realizarea acestui proiect nu ar fi fost posibilă fără sprijinul financiar şi moral al familiei dlui Mike Chiriac, căruia îi suntem foarte recunoscători.

Prinzând curaj, ne-am gândit să instalăm iconostasul. Am trecut, astfel, la refacerea podelei bisericii în zonaltarului. Inițial, am crezut că vom lucra doar aici.

Însă, desfacerea scândurilor ne-a adus surpriza de a constata că multe dintre grinzile planşeului erau putrede, iar spaţiul dintre ele era umplut cu moloz, folosit ca izolatie. Am scos dintre grinzi peste 80 de tone de moloz. Dacă această problemă a fost rapid rezolvată prin efortul unor tineri harnici şi inimoşi care au umplut patru containere mari cu moloz, grinzile de lemn deteriorate aveau să ne dea multe bătăi de cap. Ne confruntam cu o problemă mult mai gravă decât ne-am imaginat. Mai ales, în zonele de N-E și N-W ale bisericii, acolo unde pereții aveau fisuri, am găsit multe grinzi putrede la extremitaţi. Până la reparaţiile conduse de părintele Florin Şalgău, acoperişul fusese foarte deteriorat. De-a lungul timpului, apa s-a prelins pe pereții bisericii ajungând până la structura planşeului din grinzi de lemn. Astfel, capeţii acestor grinzi, care - fixaţi in zid - susţineau podeaua, au putrezit din cauza umezelii, şubrezind grav întreaga structură a planşeului. Toate aceste grinzi au fost acum fie inlocuite, fie dublate. Mulțumind lui Dumnezeu că ne-a ocrotit şi că ne-a ferit de o nenorocire, am trecut la desfacerea podelei pe toată suprafaţa bisericii şi la consolidarea planşeului. Lucrarea- deosebit de dificilă - a durat aproape un an. Beneficiind de priceperea şi experienţa dlui Pop, podeaua a fost complet refăcută, consolidându-se totodată - acolo unde a fost nevoie - zidurile din demisol, care susţin planşeul. Izolaţia de moloz a fost deasemenea înlocuită cu una mai uşoară, din vată de sticlă. Tot dl Pop a consolidat şi coloanele de lemn ale altarului, prin întărirea structurii interioare a soclurilor lor şi reaşezarea acestora pe grinzi de lemn.

The rotten beams were not the only unpleasent suprize: we also found out that the floor space between the joist sticks was filled with debris, which was used as insulation. After having removed over 80 tons of debris, we have replaced this original insulation with a much lighter one, made of cotton and glass. We also had to reinforce the floor-supporting walls in the basement, as well as the woodenbases of the two huge colums in the altar, by strengthening the internal structure of their sockets and rearranging their wooden supporting beams.